605 330 265 603 801 618 kontakt@pep-edu.pl
Przedszkole Monitoring Wizyjny

Monitoring wizyjny w przedszkolu

Monitoring wizyjny w przedszkolu Zadaniem każdego rodzica jest jak najlepsze wychowanie swojego dziecka. Na pewnym etapie życia dziecka pojawia się moment, w którym można podjąć decyzję o wysłaniu go do przedszkola. Oddając dziecko w obce ręce wybieramy taką placówkę, którą obdarzymy największym zaufaniem. Pracownik oświaty oprócz zadań edukacyjnych ma również obowiązki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa swoim …

Czytaj dalej

monitoring pracownika

Monitoring pracownika – samochód służbowy

Monitoring pracownika Pracodawca zaplanował wyposażyć samochody służbowe w GPS.  Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy? Interes pracodawcy – zalecenia Monitorowanie pracowników poruszających się autem z monitorowaniem gps nie narusza ich dóbr osobistych i jest uznane za dopuszczalne, jeżeli pracownicy zostali o tym poinformowani. Celem tego działania jest ochrona słusznego interesu pracodawcy, a przyjęta forma i zakres …

Czytaj dalej

zalecenia dla administratora danych osobowych

Dokumentacja pracownicza – akta osobowe

Pracodawca prowadzi firmę transportową. Samochody stanowiące flotę są własnością pracodawcy. W teczkach akt osobowych pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy pracodawca przechowuje kserokopie prawa jazdy. Jakie zalecania należy sporządzić dla administratora danych osobowych? Administrator Danych Osobowych (ADO) – Zalecenia Począwszy od 2019 r. weszły w życie zmiany w prawie dotyczące okresu przechowywania dokumentów pracowniczych. Ustawodawca nałożył na …

Czytaj dalej

przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w organizacji

Przekształcenie Spółki jako organizacji przetwarzającej dane osobowe Jakie obowiązki spoczywają na nowym podmiocie jako następcy prawnego względem osoby, której dane dotyczą? Administrator W momencie kiedy dane zebrane przez jednego administratora na dany cel będą przetwarzane na dokładnie ten sam cel, ale przez innego administratora, wówczas dochodzi do wtórnego przetwarzania dokonywanego przez inny podmiot, na ten …

Czytaj dalej

dokumentacja rodo

Okres przechowywania dokumentów kandydatów do pracy

Dokumentacja CV a RODO Ile wynosi okres przechowywania dokumentów aplikacyjnych kandydatów do pracy? Jaka jest podstawa prawna? Czy należy opracować odpowiednią klauzulę? Zgoda na przetwarzanie? Obecnie obowiązujące zasady, przetwarzania danych kandydata do pracy nie wymagają uzyskania jego zgody, zawartej np. w CV. Obowiązek ich podania wynika z kodeksu pracy. Problem pojawia się w przypadku, gdy …

Czytaj dalej

transfer danych

Transfer danych osobowych w grupie kapitałowej

Jak wygląda transfer danych osobowych w podmiotach powiązanych ze sobą oraz działających na rynku globalnym? Przedstawimy to na przykładzie grupy kapitałowej działającej międzynarodowo, w zmieniających się warunkach prawnych. Przykładem będzie opis w grupie kapitałowej o zasięgu międzynarodowym, w skład której wchodzi spółka wiodąca (A) oraz siedem spółek zależnych. Siedziba spółki wiodącej znajduje się w Anglii. …

Czytaj dalej

jak ustalić kontakty z dzieckiem?

Prawo Rodzinne – część I ,,Kontakty z dzieckiem”

Prawo Rodzinne – kontakty z dzieckiem jak ustalić? Polskie prawo określa władzę rodzicielską obojga rodziców od urodzenia dziecka do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności. Niezależnie od tego czy rodzice posiadają władzę rodzicielską, przysługuje im prawo do kontaktów z dzieckiem. Warto pamiętać o tym, że kontakty z dzieckiem to nie tylko prawo ale i obowiązek rodzica …

Czytaj dalej

odebranie dziecka z rodziny

RPD o odebraniu dziecka przez kuratora sądowego

Kurator sądowy –  procedura odebrania dziecka w świetle przepisów kpc Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na konieczność nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego poprzez wprowadzenie przepisu pozwalającego na wydanie rozporządzenia regulującego procedurę przymusowego odebrania dziecka. Procedura pozwoli na jasne, systemowe i nie budzące wątpliwości interpretacyjnych uregulowanie sposobu postępowania kuratora jak również innych służb w niej uczestniczących. W …

Czytaj dalej

Sprawdź dostępne terminy naszych szkoleń.

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH NASZYCH SZKOLEŃ

x