605 330 265 603 801 618 kontakt@pep-edu.pl

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – nowe przepisy, nowe uprawnienia i obowiązki

OPIS KURSU   Szkolenie wynika z potrzeby przygotowania członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w szczególności policjantów, do realizacji zadań w zakresie nowych uprawnień, wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawy wprowadza wiele zmian do porządku prawnego, które to zmiany mają za …

Czytaj dalej

Kodeks postępowania administracyjnego – praktyczne szkolenie dla pracowników administracji publicznej

OPIS KURSU   Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego – niezbędną do prawidłowego i skutecznego przeprowadzania postępowań i wydawania decyzji administracyjnych. Zapoznają się ze zmianami w przepisach, które mają kluczowe znaczenie w usprawnieniu procedur administracyjnych. Uczestnicy poznają różne aspekty praktycznego stosowania zasad KPA. Wszystkie zagadnienia przedstawione zostaną przy użyciu praktycznych przykładów o różnym stopniu jurydycznego skomplikowania, a …

Czytaj dalej

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Analiza wybranych zagadnień. Omówienie proponowanych zmian w prawie.

OPIS KURSU   Przeanalizowany zostanie problem ochrony dokumentacji oraz danych gromadzonych w związku z realizacją procedury Niebieskiej Karty, w szczególności w kontekście RODO oraz zmian jakie weszły w życie w maju tego roku (dotyczące zasad udostępniania dokumentacji). Przeanalizowane zostaną najnowsze oraz proponowane zmiany przepisów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Chodzi przede wszystkim o analizę najważniejszych założeń …

Czytaj dalej

Szkolenie dla pracowników DPS. Przyjęcie do DPS, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności kuratorów i opiekunów

OPIS KURSU   Czym jest instytucja ubezwłasnowolnienia? Jak wygląda procedura ubezwłasnowolnienia? Jakie są konsekwencje prawne ubezwłasnowolnienia? Wyjaśnimy jak pracownik socjalny może doprowadzić do ubezwłasnowolnienia danej osoby. Dzięki szkoleniu otrzymacie Państwo wiedzę na temat: jakie wymogi musi spełniać kandydat na kuratora/ opiekuna, jak wygląda procedura ustanawiania opiekuna/ kuratora, jak kształtują się obowiązku opiekuna/ kuratora. W trakcie spotkania poruszona zostanie kwestia …

Czytaj dalej

Sprawdź dostępne terminy naszych szkoleń.

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH NASZYCH SZKOLEŃ

x