605 330 265 603 801 618 kontakt@pep-edu.pl

GIODO o administratorach danych osobowych związanych z KRD

Administrator Danych Osobowych

Generalny Inspektor Danych Osobowych wypowiedział się na temat ochrony danych osobowych gromadzonych w związku z Kartą Dużej Rodziny. Administratorami danych osobowych są gminy, nie ośrodki pomocy społecznej.

Karta Dużej Rodziny

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny obowiązuje od pond 2,5 roku. Wydawałoby się, że to wystarczający czas, aby rozwiać wszelkie kwestie praktyczne związane z jej funkcjonowaniem. Niestety, do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wciąż wpływają zgłoszenia zbiorów danych pochodzące od niewłaściwych podmiotów. Jak wynika z treści art. 21 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, administratorami danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z tej ustawy są wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny. Przepis jest jasny i – jak się wydaje – nie powinien nastręczać trudności. Niestety, w dalszym ciągu duża część zgłoszeń pochodzi od podmiotów nieuprawnionych, głównie od ośrodków pomocy społecznej. GIODO rozwiewa wszelkie wątpliwości w tym zakresie i wyjaśnia – zbiór danych prowadzony w celu przyznawania Karty Dużej Rodziny może zgłaszać wyłącznie gmina.

Karta Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej jako administrator?

Skąd te błędy? W wielu przypadkach podejmowane są uchwały zlecającej realizację tego zadania ośrodkom pomocy społecznej lub innym jednostkom organizacyjnym gmin. Nie jest to równoznaczne  z przeniesienia statusu administratora danych na ten podmiot. Do GIODO dociera także wiele pytań dotyczących aktualizacji zbiorów danych prowadzonych w celu obsługi wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Warto też pamiętać, że nowelizacja przepisów nie zawsze jest równoznaczna z koniecznością zgłoszenia zmian w zbiorze. Administrator danych powinien każdorazowo dokonać oceny, czy zakres przetwarzanych danych osobowych, cel przetwarzania, kategoria osób, których dane dotyczą, ewentualnie inne informacje, które administrator podaje w zgłoszeniu, uległy zmianie. Jedynie bowiem wówczas, gdy zmiany dotyczą informacji zawartych w zgłoszeniu zbioru do rejestracji, powstaje obowiązek przesłania zgłoszenia aktualizacyjnego.

Źródło: giodo.gov.pl


Sprawdź dostępne terminy naszych szkoleń.

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH NASZYCH SZKOLEŃ

x