605 330 265 603 801 618 kontakt@pep-edu.pl

FUNDUSZE UNIJNE

W swojej ofercie posiadamy 30 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury administracyjnej, egzekucji administracyjnej, funduszy unijnych, ochrony danych osobowych.

  • Projekty unijne dla początkujących.
  • Kwalifikowalność wydatków i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020
  • Przygotowanie skutecznego i bezpiecznego w realizacji wniosku o dofinansowanie EFS (POWER i RPO EFS) zgodnego ze zmienionymi wytycznymi w sprawie kwalifikowalności
  • Zamówienia publiczne w projektach unijnych – jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.
  • Postępowanie o zwrot środków – jak broni
  • się w toku postępowania o zwrot środków, jak skutecznie uniknąć zwrotu
  • Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Sprawdź dostępne terminy naszych szkoleń.

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH NASZYCH SZKOLEŃ

x