W swojej ofercie posiadamy 30 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury administracyjnej, egzekucji administracyjnej, funduszy unijnych, ochrony danych osobowych.

center

no-repeat;center top;;

auto

0 3%

FUNDUSZE UNIJNE

right

no-repeat;center top;;

auto

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

 • Projekty unijne dla początkujących.
 • Kwalifikowalność wydatków i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020
 • Przygotowanie skutecznego i bezpiecznego w realizacji wniosku o dofinansowanie EFS (POWER i RPO EFS) zgodnego ze zmienionymi wytycznymi w sprawie kwalifikowalności
 • Zamówienia publiczne w projektach unijnych – jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.
 • Postępowanie o zwrot środków – jak broni
 • się w toku postępowania o zwrot środków, jak skutecznie uniknąć zwrotu
 • Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Zobacz szkolenia

justify

no-repeat;center top;;

auto

PEP W LICZBACH

justify

no-repeat;center top;;

auto

0 3%

SZKOLEŃ

30

TRENERÓW

10

UCZESTNIKÓW

1250

W swojej ofercie posiadamy 30 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury administracyjnej, egzekucji administracyjnej, funduszy unijnych, ochrony danych osobowych.

FUNDUSZE UNIJNE

 • Projekty unijne dla początkujących.
 • Kwalifikowalność wydatków i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020
 • Przygotowanie skutecznego i bezpiecznego w realizacji wniosku o dofinansowanie EFS (POWER i RPO EFS) zgodnego ze zmienionymi wytycznymi w sprawie kwalifikowalności
 • Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.
 • Postępowanie o zwrot środków – jak broni
 • się w toku postępowania o zwrot środków, jak skutecznie uniknąć zwrotu
 • Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Zobacz szkolenia

PEP W LICZBACH

30

SZKOLEŃ


10

TRENERÓW


1250

UCZESTNIKÓW