605 330 265 603 801 618 kontakt@pep-edu.pl

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

W swojej ofercie posiadamy 30 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury administracyjnej, egzekucji administracyjnej, funduszy unijnych, ochrony danych osobowych.

  • Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem
  • Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka
  • Dziecko w procedurze Niebieskiej Karty
  • Dziecko w postępowaniu karnym (jako świadek i pokrzywdzony)
  • Nowelizacja kodeksu karnego w obszarze przemocy w rodzinie i wykorzystywania seksualnego małoletnich

Sprawdź dostępne terminy naszych szkoleń.

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH NASZYCH SZKOLEŃ

x