W swojej ofercie posiadamy 30 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury administracyjnej, egzekucji administracyjnej, funduszy unijnych, ochrony danych osobowych.

SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  • Aspekty prawne w działalności NGO
  • Zakładanie fundacji i stowarzyszeń
  • Zatrudnianie w organizacji pozarządowej - w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną, wolontariat
  • Zarządzanie projektami unijnymi
Zobacz szkolenia

PEP W LICZBACH

30

SZKOLEŃ


10

TRENERÓW


1250

UCZESTNIKÓW