605 330 265 603 801 618 kontakt@pep-edu.pl

SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W swojej ofercie posiadamy 30 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury administracyjnej, egzekucji administracyjnej, funduszy unijnych, ochrony danych osobowych.

  • Aspekty prawne w działalności NGO
  • Zakładanie fundacji i stowarzyszeń
  • Zatrudnianie w organizacji pozarządowej – w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną, wolontariat
  • Zarządzanie projektami unijnymi

Sprawdź dostępne terminy naszych szkoleń.

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH NASZYCH SZKOLEŃ

x