W swojej ofercie posiadamy 30 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury administracyjnej, egzekucji administracyjnej, funduszy unijnych, ochrony danych osobowych.

SZKOLENIA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

  • Przemoc rówieśnicza
  • Cyberprzemoc
  • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
Zobacz szkolenia

PEP W LICZBACH

30

SZKOLEŃ


10

TRENERÓW


1259

UCZESTNIKÓW