605 330 265 603 801 618 kontakt@pep-edu.pl

PLACÓWKI OŚWIATOWE

W swojej ofercie posiadamy 30 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury administracyjnej, egzekucji administracyjnej, funduszy unijnych, ochrony danych osobowych.

  • Przemoc rówieśnicza
  • Cyberprzemoc
  • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Sprawdź dostępne terminy naszych szkoleń.

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH NASZYCH SZKOLEŃ

x