605 330 265 603 801 618 kontakt@pep-edu.pl

PRAWO ADMINISTRACYJNE I POKREWNE

W swojej ofercie posiadamy 30 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury administracyjnej, egzekucji administracyjnej, funduszy unijnych, ochrony danych osobowych.

 • KPA
 • KPA – nowelizacja 2017
 • KPA w praktyce Ośrodków Pomocy Społecznej
 • KPA w postępowaniach o zwrot środków unijnych
 • Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji z 2017 r. – w codziennej praktyce jednostek samorządu terytorialnego
 • Postępowanie dowodowe na gruncie KPA w odniesieniu do projektów europejskiego funduszu społecznego
 • Egzekucja administracyjna
 • Prawne aspekty dostępu do informacji publicznej – problemy interpretacyjne i orzecznictwo
 • Mediacje w KPA
 • Prawo karne w obszarach pomocy społecznej
 • Ochrona danych osobowych
 • Dostęp do informacji publicznej

Sprawdź dostępne terminy naszych szkoleń.

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH NASZYCH SZKOLEŃ

x