W swojej ofercie posiadamy 30 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury administracyjnej, egzekucji administracyjnej, funduszy unijnych, ochrony danych osobowych.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  • Procedura Niebieskiej Karty w praktyce
  • Nowelizacja Kodeksu karnego w obszarze przemocy w rodzinie
  • Odebranie dziecka w myśl art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
  • Ochrona danych osobowych w procedurze Niebieskiej Karty
  • Dziecko w procedurze Niebieskiej Karty i w postępowaniu karnym (jako świadek i pokrzywdzony)
  • Mediacje w sprawach z artykułu 207 Kodeksu karnego
Zobacz szkolenia

PEP W LICZBACH

30

SZKOLEŃ


10

TRENERÓW


1250

UCZESTNIKÓW