605 330 265 603 801 618 kontakt@pep-edu.pl

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

W swojej ofercie posiadamy 30 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury administracyjnej, egzekucji administracyjnej, funduszy unijnych, ochrony danych osobowych.

  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  • Procedura Niebieskiej Karty w praktyce
  • Nowelizacja Kodeksu karnego w obszarze przemocy w rodzinie
  • Odebranie dziecka w myśl art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
  • Ochrona danych osobowych w procedurze Niebieskiej Karty
  • Dziecko w procedurze Niebieskiej Karty i w postępowaniu karnym (jako świadek i pokrzywdzony)
  • Mediacje w sprawach z artykułu 207 Kodeksu karnego

Sprawdź dostępne terminy naszych szkoleń.

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH NASZYCH SZKOLEŃ

x