605 330 265 603 801 618 kontakt@pep-edu.pl

Szkolenia zamknięte

Na czym polega szkolenie zamknięte?

Platforma Edukacji Prawnej poza licznymi szkoleniami otwartymi, organizuje również szkolenia zamknięte, dedykowane konkretnej instytucji. Szkolenia zamknięte odbywają się w siedzibie Klienta lub w innym wspólnie ustalonym miejscu. Podstawową zaletą takiej formy szkoleń jest fakt, że zostaje ono przygotowane pod kątem potrzeb zamawiającej firmy, z uwzględnieniem specyfiki jej działalności.

Program szkolenia

Program szkolenia uzgadniamy indywidualnie z Klientem – tak, aby był maksymalnie dostosowany do jego potrzeb. Ustalenie programu poprzedzone jest analizą potrzeb szkoleniowych. Dzięki temu nasze szkolenia uwzględniają potrzeby Klienta, poziom zaawansowania uczestników, cel zajęć i efekt jaki powinien zostać uzyskany.

Uważamy, że właściwe zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb przez Klienta pozwala  na uzyskanie optymalnej efektywności szkolenia i rozwiązanie rzeczywistych problemów w sferze działalności zawodowej Klienta.

Cena szkolenia

Ceny szkoleń zamkniętych ustalane są indywidualnie z Klientem. Uzależnione są m. in.: od rodzaju tematu, liczby uczestników, miejsca czasu szkolenia. Spotkania mogą odbywać się z pełnym cateringiem lub też tylko serwisem kawowym. Każdy z uczestników otrzymuje komplet opracowanych materiałów dydaktycznych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Jak otrzymać ofertę szkolenia?

Jeśli na stronie nie znalazłeś tematu, z zakresu którego chciałbyś zorganizować szkolenie, wypełnij i wyślij do nas poniższy formularz zgłoszenia na szkolenie.

    Sprawdź dostępne terminy naszych szkoleń.

    DOFINANSOWANIE

    DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH NASZYCH SZKOLEŃ

    x