605 330 265 603 801 618 kontakt@pep-edu.pl

OPIS KURSU

 

Podczas szkolenia omówione zostaną takie kwestie jak:

 • wiek odpowiedzialności dzieci i młodzieży za czyny karalne i demoralizację,
 • przebieg postępowania w sprawach o demoralizację (i rola przedstawicieli oświaty w tym postępowaniu),
 • środki karne jakie może wobec nieletnich zastosować sąd.

Ważną częścią szkolenia będzie omówienie zjawiska przemocy w rodzinie. Wskażemy na obowiązek przedstawicieli oświaty reagowania w przypadku podejrzenia wystąpienia takiej przemocy (tj. obowiązek wszczęcia procedury Niebieskiej Karty). Omówimy udział przedstawicieli oświaty w pracach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. Wyjaśniona zostanie istota procedury Niebieskiej Karty, to jak ta procedura przebiega krok po kroku.

W trakcie szkolenia przeanalizujemy przepisy istotne w kontekście odpowiedzialności za niepodejmowanie działań. Omówimy także kwestie innych trudności, z którymi boryka się współczesna szkoła, tj. problem przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy w różnych jej formach.

Dzięki naszemu szkoleniu zdobędziecie Państwo  dodatkową wiedzę pomocną do szybkiego i skutecznego działania, zapobiegania agresji i demoralizacji. Dowiecie się jak skutecznie reagować w przypadku wystąpienia w rodzinach uczniów przemocy w rodzinie. Otrzymacie Państwo wiedzę na temat przepisów, które nakładają na Was konkretne obowiązki, a także wiedzę na temat konsekwencji niedopełnienia tychże obowiązków.

TERMINY

 

zawieszone z powodu COVID – 19Toruń

zawieszone z powodu COVID – 19Bydgoszcz

SZKOLENIE DLA

 • nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, kuratorów,
 • osób rozpoczynających pracę w placówkach oświaty

KORZYŚCI Z SZKOLENIA

 

 • praktyczna wiedza przekazana w przystępny sposób
 • duża ilość przykładów z praktyki
 • materiały, które wykorzystasz w codziennej pracy

PROGRAM KURSU

1. DEMORALIZACJA

 • wiek odpowiedzialności dzieci i młodzieży za czyny karalne i demoralizację
 • pojęcia ustawowe właściwe dla postępowania w sprawach nieletnich
 • postępowanie w sprawach o demoralizację
 • środki karne jakie może wobec nieletnich zastosować sąd
 • rola przedstawicieli oświaty w sprawach o demoralizację
 • profilaktyka oraz współpraca szkoły z Policją

2. PRZEMOC W RODZINIE

 • definicja przemocy w rodzinie
 • rodzaje przemocy w rodzinie
 • konsekwencje prawne stosowania przemocy w rodzinie
 • przemoc w rodzinie a konflikt (rozróżnienie przypadków przemocy w rodzinie i konfliktu, próba zdefiniowania konfliktu)

3. PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

 • czym jest procedura Niebieskiej Karty?, kto w niej uczestniczy?, na czym polega jej interdyscyplinarny charakter?
 • rola zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej
 • rola przedstawiciela oświaty w procedurze Niebieskiej Karty
 • procedura Niebieskiej Karty krok po kroku
 • znaczenie Niebieskiej Karty, Niebieska Karta jako dowód w postępowaniach: karnym, cywilnym, opiekuńczym

4. PRAWNY OBOWIĄZEK REAGOWANIA NA PRZEMOC

 • analiza wybranych przepisów (art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 231 i 240 KK oraz art. 304 KPK) w kontekście odpowiedzialność służb za niepodejmowanie działań
 • przypadki niedopełnienia obowiązków oraz konsekwencje prawne – analiza wybranych przypadków

 5. WŁADZA RODZICIELSKA

 • obowiązki i prawa rodziców
 • udzielenie pomocy rodzinie
 • wgląd w sytuację rodzinną dziecka

 6. INNE ZAGROŻENIA

 • przemoc rówieśnicza
 • cyberprzemoc

 7.ANALIZA ORZECZNICTWA, DYSKUSJA

Dla uczestników:

 • materiały dydaktyczne i materiałów piśmienniczych
 • imienne certyfikatów ukończenia szkolenia
 • catering/ serwis kawowy
 • poszkoleniowy kontakt z trenerem

 

Rabaty: 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

Zapisz się już dziś

Wyzwania stojące przed współczesną szkołą. Demoralizacja i przeciwdziałanie przemocy. Obowiązki przedstawicieli oświaty.

TERMIN

zawieszone z powodu COVID – 19Toruń

zawieszone z powodu COVID – 19Bydgoszcz

CENA

400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł brutto

* Cena w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

 

Sprawdź dostępne terminy naszych szkoleń.

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH NASZYCH SZKOLEŃ

x