Rodzina wolna od przemocy – szkolenie dla Urzędu Marszałkowskiego w Koronowie

szkolenie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

rodzina wolna od przemocy

Szkolenie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Miło nam poinformować o zakończeniu pierwszego etapu cyklu szkoleniowego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.  Tytuł szkoleń to ,,Rodzina wolna od przemocy – praktyczne szkolenie dla osób tworzących system przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – Koronowo, 10 – 12 września 2018 roku”. Mieliśmy przyjemność pracować z przedstawicielami zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z 6 gmin z powiatu koronowskiego. W szkoleniu nad Zalewem Koronowskim wzięło udział 40 osób. Byli to przedstawicieli pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gkrpa i Policji. Każda z grup przepracowała 24 godziny dydaktyczne. Zakres tematyczny szkolenia zgodny był z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Wytyczne z dnia 24 kwietnia 2018 roku do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2018-2019. Wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi – superwizja

Poza zajęciami, analizami przypadków i ćwiczeniami, każda grupa uczestniczyła również w superwizji pracy własnej i pracy zespołu z zakresu pomocy rodzinom, w których pojawiła się przemoc.

Podziękowania dla trenerów – radcy prawnemu Lidii Makarskiej p. Katarzyny Łęgowskiej oraz p.Renaty Kałuckiej,

oraz dla wszystkich uczestników. Grupa wyjątkowo aktywnych i zaangażowanych w zajęcia osób. Dziękujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi szkoleniami !