Szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych Grudziądz

szkolenie zespół interdyscyplinarny

szkolenie niebieskiej karty,

Szkolenie dla pracowników zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej z Grudziądza.

Na terenie zamku Bierzgłowskiego odbył się kurs dotyczący niebieskiej karty  oraz nowelizacji kodeksu karnego w temacie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Serdecznie pozdrawiamy uczestników wczorajszego (13 październik 2017)szkolenia członków MKRPA oraz pracowników zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych z Grudziądza. W ramach 2-dniowego szkolenia dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez realizację procedury „Niebieskiej Karty” omówiono nowelizację kodeksu karnego w obszarze przemocy w rodzinie i wykorzystywania seksualnego małoletnich. Praca z Państwem byłą dla nas przyjemnością. Sympatyczna, zaangażowana grupa Szkolenie w urokliwym miejscu. Życzymy sukcesów w pracy!