Szkolenie dla CPDiPR, Grudziądz

szkolenie pomoc społeczna grudziądz

nowelizacja kodeksu karnego

Szkolenie Grudziądz

Szkolenie dla pracowników pomocy społecznej

27 listopada 2017 roku przeprowadziliśmy szkolenie  dla pracowników Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego z Grudziądza pt. ,,Nowelizacja Kodeksu karnego w obszarze przemocy w rodzinie i wykorzystywania  seksualnego małoletnich”. a intensywną pracę i życzymy dalszych sukcesów!

aktualne szkolenia z KPA