W swojej ofercie posiadamy 30 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury administracyjnej, egzekucji administracyjnej, funduszy unijnych, ochrony danych osobowych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

  • Zamówienia Publiczne dla początkujących
  • Zamówienia publiczne do 30 000 euro
  • Procedura udzielania zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle rozwiązań przyjętych w ustawie w roku 2016
  • Umowy o zamówienia publiczne
  • Partnerstwo publiczno-prywatne
Zobacz szkolenia

PEP W LICZBACH

30

SZKOLEŃ


10

TRENERÓW


1250

UCZESTNIKÓW