W swojej ofercie posiadamy 30 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury administracyjnej, egzekucji administracyjnej, funduszy unijnych, ochrony danych osobowych.

SZKOLENIA DLA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

  • Jak założyć własnej firmę - ABC przedsiębiorczości
  • Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
  • Rejestracja działalności gospodarczej
  • Wybór optymalnej formy opodatkowania
  • Źródła finansowania działalności gospodarczej
  • Formy zatrudnienia i obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
  • Prawo pracy
Zobacz szkolenia

PEP W LICZBACH

30

SZKOLEŃ


10

TRENERÓW


1250

UCZESTNIKÓW