605 330 265 603 801 618 kontakt@pep-edu.pl

SZKOLENIA DLA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

W swojej ofercie posiadamy 30 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury administracyjnej, egzekucji administracyjnej, funduszy unijnych, ochrony danych osobowych.

  • Jak założyć własnej firmę – ABC przedsiębiorczości
  • Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
  • Rejestracja działalności gospodarczej
  • Wybór optymalnej formy opodatkowania
  • Źródła finansowania działalności gospodarczej
  • Formy zatrudnienia i obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
  • Prawo pracy

Sprawdź dostępne terminy naszych szkoleń.

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH NASZYCH SZKOLEŃ

x