605 330 265 603 801 618 kontakt@pep-edu.pl

OPIS KURSU

 

Szkolenie wynika z potrzeby przygotowania członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w szczególności policjantów, do realizacji zadań w zakresie nowych uprawnień, wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawy wprowadza wiele zmian do porządku prawnego, które to zmiany mają za zadanie ochronę ofiary przemocy w rodzinie.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, dla stworzenia skutecznego systemu ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, wprowadza się odrębne postępowania sądowe w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz o zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Na mocy ww. ustawy przyznano nowe, szerokie uprawnienia Policji i żandarmerii wojskowej – wydawanie natychmiastowych nakazów opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania. Ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Do procedury Niebieskiej Karty włącza Żandarmerię Wojskową.

Nowe przepisy wchodzą w życie 29 listopada 2020 r.

TERMINY

 

8 września 2020r. – SZKOLENIE ON-LINE

SZKOLENIE DLA

 • członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w szczególności pracowników ośrodków pomocy społecznej, funkcjonariuszy policji
 • osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • poszukujących wiedzy na temat najnowszych zmian w prawie

KORZYŚCI Z SZKOLENIA

 

 • analiza proponowanych zmian w przepisach
 • wiedza przekazana w przystępny sposób
 • praktyczna wiedza dotycząca prowadzenia procedury Niebieskiej Karty
 • szeroki wachlarz przykładów z praktyki sądowej
 • materiały do wykorzystania w codziennej pracy

PROGRAM KURSU

1. Wprowadzenie odrębnych postępowań w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia:

 • wszczęcie postępowania – na wniosek czy z urzędu?,
 • forma wniosku
 • problem z pojęciem „bezpośredniego otoczenia mieszkania” oraz pojęciem „zbliżania się”,
 • procedura sądowa i terminy sądowe,,
 • wykonalność orzeczeń sądu,
 • wpływa nowych procedur na działanie zespołów interdyscyplinarnych,

2. Postępowanie zabezpieczające w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia:

 • wprowadzenie uproszczeń w postępowaniu zabezpieczającym,
 • procedura sądowa i terminy sądowe,
 • wykonalność orzeczeń sądu,

3. Nowe uprawnienia policji oraz żandarmerii wojskowej – wydawanie natychmiastowych nakazów opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania:

 • zasady wydawania nakazów i zakazów,
 • nowe obowiązki funkcjonariuszy Policji i żandarmów,
 • przesłuchanie zgłaszającego w charakterze świadka, w tym przesłuchanie małoletniego,
 • czas obowiązywania nakazów,

4. Żandarmeria wojskowa w procedurze Niebieskiej Karty

5. Nowelizacja kodeksu wykroczeń

6. Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

7. Wpływ wprowadzonych zmian na pracę zespołów interdyscyplinarnych.

8. Zasady stosowania nowych przepisów:

 • wejście w życie przepisów

9. Wpływ koronawirusa na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

10. Analiza orzecznictwa, dyskusja.

Dla uczestników:

 • materiały dydaktyczne i materiałów piśmienniczych
 • imienne certyfikatów ukończenia szkolenia
 • poszkoleniowy kontakt z trenerem

 

Rabaty: 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

Zapisz się już dziś

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – NOWE PRZEPISY, NOWE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

TERMIN

8 września 2020r. – SZKOLENIE ON-LINE

CENA

400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł brutto

* Cena w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Sprawdź dostępne terminy naszych szkoleń.

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH NASZYCH SZKOLEŃ

x