605 330 265 603 801 618 kontakt@pep-edu.pl

OPIS KURSU

 

Wyjaśnione zostanie czym jest instytucja ubezwłasnowolnienia, jak wygląda procedura ubezwłasnowolnienia oraz jakie są konsekwencje prawne ubezwłasnowolnienia. Wyjaśnimy jak pracownik socjalny może doprowadzić do ubezwłasnowolnienia danej osoby.

Jakie wymogi musi spełniać kandydat na kuratora / opiekuna?  Jak wygląda procedura ustanawiania opiekuna / kuratora? Jak kształtują się jego obowiązki? Odpowiedzi na te i wiele więcej pytań, uzyskacie na naszych szkoleniach. W trakcie spotkania poruszona zostanie kwestia odpowiedzialności jaka ciąży na opiekunach i kuratorach m.in. :

 • odpowiedzialność za nienależyte sprawowanie opieki / kurateli,
 • odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez osobę ubezwłasnowolnioną  osobom trzecim.

Odpowiemy na pytanie: jak uchronić się od odpowiedzialności?

Przeanalizowane zostaną wybrane zagadnienia prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego m.in. :

 • kwestie związane z alimentacją,
 • przeniesieniem własności,
 • dziedziczenia,
 • odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • zdolność do testowania,
 • kwestia zaciągania zobowiązań przez osoby ubezwłasnowolnione,

Celem szkolenia jest przygotowanie kuratorów i opiekunów (a także kandydatów na kuratorów i opiekunów) do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania powierzonych im obowiązków.

TERMINY

 

zawieszone z powodu COVID – 19Grudziądz

zawieszone z powodu COVID – 19Bydgoszcz

SZKOLENIE DLA

 • pracowników ośrodków pomocy społecznej,
 • pracowników domów pomocy społecznej,
 • opiekunów i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych,
 • kandydatów na opiekunów i kuratorów

KORZYŚCI Z SZKOLENIA

 

 • wiedza przekazana w przystępny sposób,
 • duża ilość przykładów z praktyki,
 • materiały, które wykorzystasz w codziennej pracy

PROGRAM KURSU

1. ISTOTA UBEZWŁASNOWOLNIENIA

 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite – przesłanki do ubezwłasnowolnienia
 • pojęcie pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej, brak zdolności do czynności prawnej
 • konsekwencje prawne ubezwłasnowolnienia
 • cel ubezwłasnowolnienia

2. PROCEDURA UBEZWŁASNOWOLNIENIA

 • krąg osób uprawnionych do wystąpieniem z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie
 • wniosek prokuratora o ubezwłasnowolnienie
 • jak pracownik socjalny może doprowadzić do ubezwłasnowolnienia
 • przebieg postępowania o ubezwłasnowolnienie, opinia biegłych, dowody

3. PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

 • kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo
 • opiekun osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie
 • wymogi, jakie musi spełniać kandydat na kuratora / opiekuna
 • procedura ustanawiania opiekuna / kuratora
 • obowiązku kuratora i opiekuna

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPIEKUNÓW I KURATORÓW

 • odpowiedzialność za nienależyte sprawowanie opieki / kurateli
 • odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez osobę ubezwłasnowolnioną osobom trzecim
 • jak uchronić się od odpowiedzialności?

5. LISTY KANDYDATÓW DO SPRAWOWANIA ROLI OPIEKUNÓW / KURATORÓW PROWADZONE PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

6. UMIESZCZENIE OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ W DPS

 • zgoda sądu na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS

7.WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO ORAZ PRAWA CYWILNEGO

 • alimentacja
 • przeniesienie własności (sprzedaż, darowizna, umowa dożywocia)
 • dziedziczenie, odpowiedzialność za długi spadkowe, zdolność do testowania
 • zaciąganie zobowiązań przez osoby ubezwłasnowolnione, skutki prawne oraz uchylenie się od skutków prawnych zaciągniętych zobowiązań

8.ANALIZA ORZECZNICTWA, DYSKUSJA

Dla uczestników:

 • materiały dydaktyczne i materiałów piśmienniczych
 • imienne certyfikatów ukończenia szkolenia
 • catering/ serwis kawowy
 • poszkoleniowy kontakt z trenerem

 

Rabaty: 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

Zapisz się już dziś

Ubezwłasnowolnienie. Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności kuratorów i opiekunów

TERMIN

zawieszone z powodu COVID – 19Grudziądz

zawieszone z powodu COVID – 19Bydgoszcz

CENA

400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł brutto

* Cena w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Sprawdź dostępne terminy naszych szkoleń.

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH NASZYCH SZKOLEŃ

x