605 330 265 603 801 618 kontakt@pep-edu.pl

Projekt sprawozdania z realizacji KPPPR

Administracja rządowa publikuje raport

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Sprawozdania stanowi kompendium podjętych działań w skali kraju na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wskazany projekt sprawozdania obecnie znajduje się w fazie konsultacji, ale już teraz zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Raport dotyczący przemocy w rodzinie

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zawiera opis działań realizowanych zgodnie z zapisem Programu. Działania te realizowane były przez wszystkie szczeble administracji publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zadania realizowane w ramach Programu wyznaczają nowe rodzaje działań ukierunkowane na promowanie działań profilaktycznych oraz na realizację zadań odnoszących się bezpośrednio do osób doznających przemocy w rodzinie jak również osób stosujących przemoc w rodzinie. Sprawozdanie przygotowano w oparciu o sprawozdania wojewodów, marszałków województw oraz sprawozdania: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sprawiedliwości Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którzy są współrealizatorami Programu.

Źródło: mpips.gov.pl

Sprawozdanie z realizacji KPPPR Sprawozdanie z realizacji KPPPR


Sprawdź dostępne terminy naszych szkoleń.

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH NASZYCH SZKOLEŃ

x