Szkolenie dla WUP w Toruniu, czerwiec 2017 r.

urząd pracy w toruniu

Szkolenie dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Postępowanie dowodowe na gruncie KPA w odniesieniu do projektów Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

Szkolenie odbyło się 14 czerwca 2017 roku. Skierowane było do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Celem szkolenia było zapoznanie z regulacjami prawnymi oraz dobrymi praktykami w zakresie postępowania dowodowego na gruncie KPA, w odniesieniu do projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego – niezbędną do prawidłowego i skutecznego przeprowadzania postępowań i wydawania decyzji administracyjnych. Szczególny nacisk położony został na kwestię postępowania dowodowego.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapoznali się z najnowszymi zmianami w przepisach, które miały kluczowe znaczenie w usprawnieniu procedury administracyjnej; poznali różne aspekty praktycznego stosowania zasad KPA. Wszystkie zagadnienia przedstawione zostały przy użyciu przykładów praktycznych, a także w oparciu o orzecznictwo i naukę prawa.