Przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania uzależnieniom

konferencja przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

konferencja chełmno

Konferencja – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zapobieganie uzależnieniom

Mamy przyjemność poinformować o udziale w konferencji dotyczącej współpracy instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania uzależnieniom. Konferencja zrealizowana została m. in. przez pcpr w Chełmnie, odbyła się w malowniczo położonym Fojutowie. Konferencja pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania uzależnieniom” odbyła się w dniach 12 i 13 kwietnia Była to IV Powiatowa Konferencja Szkoleniowa zrealizowana w tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współorganizatorami konferencji byli: Komenda Powiatowa Policji, Stowarzyszenie Ludzie Ludziom i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Współpraca instytucji (zespół interdyscyplinarny) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania uzależnieniom

Ponad 70 gości powitał Wicestarosta Chełmiński Wojciech Bińczyk oraz Z-ca Komendanta Policji Witold Markiewicz. Spotkanie zainaugurował wykład prof. Tomasza Biernata pt. Idea interdyscyplinarności w pomocy rodzinie doświadczającej przemocy (na przykładzie – zespół interdyscyplinarny). Kolejne tematy: Procedura Niebieskiej Karty – praktyka codzienna i wskazówki w świetle zaleceń pokontrolnych; Interwencje służb w sytuacji przemocy domowej; „Prawnie poprawnie” tj. kontakt z mediami w sytuacji kryzysowej; Nowelizacja Kodeksu Karnego w aspekcie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – poprowadziła Lidia Makarska – radca prawny, konsultant Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy

W konferencji udział wzięli przedstawiciele: oświaty, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sądu, kuratorów, policji, prokuratury, straży miejskiej, zespołów interdyscyplinarnych, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji i Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Źródło: www.powiat-chelmno.pl