Raport – Dzieci się liczą

Raport - dzieci się liczą

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

Raport Dzieci się Liczą

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę opublikowała raport zatytułowany ,,Dzieci się Liczą”.Raport stanowiący aktualną diagnozę zagrożeń bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce.

Zagrożenia wobec dziecka wskazane w raporcie (przemoc, cyberprzemoc)

Autorzy raportu kompleksowo przyglądają się kondycji dzieci – głównie w aspektach doświadczania różnych form krzywdzenia i deprywacji oraz ich uwarunkowań. Autorzy raportu postawili sobie zadanie zgromadzenia dostępnych informacji statystycznych i danych z badań empirycznych, które opisują sytuację dzieci w Polsce, głównie w aspektach doświadczeń różnych form krzywdzenia i deprywacji oraz ich uwarunkowań. Celem raportu jest opis rzeczywistości na bazie dostępnej wiedzy, ale również zidentyfikowanie obszarów niewiedzy wynikającej z braku systemowego gromadzenia danych na temat zagrożeń dzieciństwa.

Patronat nad raportem objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

 

pomoc dzieciom pokrzywdzonym Dzieci się liczą. Raport 2017