Szkolenia otwarte

Wybierz szkolenia dopasowane do Twoich potrzeb

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – NOWE PRZEPISY, NOWE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

Szkolenie kodeks postępowania administracyjnego – praktyczne szkolenie dla pracowników administracji publicznej

Szkolenie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Analiza wybranych zagadnień. Omówienie proponowanych zmian w prawie

Szkolenie ubezwłasnowolnienie. Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności kuratorów i opiekunów

Szkolenie obowiązki przedstawicieli oświaty. Wyzwania stojące przed współczesną szkołą. Demoralizacja i przeciwdziałanie przemocy. 

Szkolenie dla pracowników DPS. Przyjęcie do DPS, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności kuratorów i opiekunów