Szkolenie dla OPS w Łysomicach

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie makarska szkolenie

szkolenia prawne,

Szkolenie dla pracowników pomocy społecznej

Szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych z gminy Łysomice. Szkolenie, które odbyło się 27 marca 2018 r., obejmowało omówienie praktycznych aspektów procedury niebieskiej karty oraz najnowszych zmian w kodeksie karnym wprowadzonych nowelizacją z marca 2017 roku w obszarze przeciwdziałania przemocy. Życzymy dalszych sukcesów!

szkolenia zamknięte